Videnskabenlig Klasifikation:
Animalia (Dyreriget)

Animalia (Dyreriget), også kendt som dyreriget, er en bred og mangfoldig gruppe af organismer, der omfatter alt fra mikroskopiske encellede organismer til komplekse flercellede væsener.

Medlemmer af dette rige er kendetegnet ved deres evne til at bevæge sig på egen hånd (selvom der er undtagelser) og deres mangfoldige måder at interagere med miljøet på.

Dyrene er opdelt i forskellige grupper, kaldet phyla, der omfatter alt fra hvirvelløse dyr som insekter, bløddyr og orme, til hvirveldyr som fisk, fugle, reptiler, amphibier og pattedyr.

Dyrene spiller en afgørende rolle i økosystemer over hele kloden og udviser en bred vifte af adfærdsformer, ernæringsmønstre og former for reproduktion.

Væggelus

Væggelus er små, blodsugende insekter, der tilhører familien Cimicidae. De er parasitter og lever af……

Stort sølvkræ

Stort sølvkræ (Thermobia domestica) er en lille insektart, der tilhører ordenen Zygentoma. De har en……

Stikmyg

Stikmyg (Culex) er en familie af små til mellemstore myg, der tilhører ordenen Diptera (tovinger)…….

Stankelben

Stankelben, også kendt som langhalede myg, er en gruppe insekter, der tilhører ordenen Diptera. De……

Spindemider

Spindemider er små skadedyr, der tilhører familien Tetranychidae og klassen Arachnida, hvilket betyder, at de……

Sølvfisk

Sølvfisk (Lepisma saccharina) er små, vingeløse insekter, der tilhører ordenen Zygentoma. De har en karakteristisk……

Skovmyg

Skovmyg (Ceratopogonidae) er en familie af små, bitende insekter, der tilhører ordenen Diptera (tovinger). De……

Skovmus

Skovmus (Apodemus sylvaticus) er en mellemstor gnaver, der tilhører familien Muridae. Den er hjemmehørende i……

Skovmår

Skovmåren (Martes martes) er en mellemstor mår, der tilhører familien Mustelidae. Den har en slank……

Skovflåt

Skovflåt (Ixodes ricinus) er en lille parasitisk flåt, der tilhører familien Ixodidae. Den er almindelig……

skægget sølvkræ (skægkræ)

Skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudata) også kendt som skægkræ, er en art af sølvkræ, der tilhører……

Rotter

Rotter er store gnavere, der tilhører slægten Rattus. De er kendt for deres tilpasningsevne og……

Myrer

Myrerne (Formicidae) er en familie af sociale insekter, der tilhører ordenen Hymenoptera. De er kendt……

Menneskeloppe

Menneskeloppen (Pulex irritans) er en lille, parasitisk loppeart, der primært lever af at suge blod……

Korsedderkopper

Korsedderkopper (Araneus diadematus) er en almindelig edderkop, der findes i mange områder i Europa og……

Kattelopper

Katteloppen (Ctenocephalides felis) er en parasitisk loppeart, der primært findes på katte, men den kan……

Husmus

Husmus (Mus musculus) er en lille, flercellet gnaver, der er tæt forbundet med menneskelige bosættelser……

Husmøl

Husmøl (Hofmannophila pseudospretella) er en lille mølart, der tilhører sommerfugleordenen Lepidoptera. De er kendt som……

Husmår

Husmår (Martes foina) er en mellemstor art af mår, der tilhører familien Mustelidae. Den har……

Hundelopper

Hundeloppen (Ctenocephalides canis) er en parasitisk loppeart, der primært findes på hunde, men den kan……

humlebier

Humlebier (Bombus) er en gruppe sociale bier, der tilhører familien Apidae. De er kendt for……

Hjulspindere

Hjulspindere (Phalangium opilio) er en type edderkoppeagtigt leddyr, der tilhører klassen Arachnida. De er også……

Halsbåndmus

Halsbåndmus (Apodemus flavicollis) er en lille gnaver, der tilhører familien Muridae og er hjemmehørende i……

Fugleloppe

Fugleloppe (Ceratophyllus gallinae) er en parasitisk loppeart, der primært findes på fugleværter som høns, kalkuner……

Bedebladlus

Bedebladlus (Aphis fabae) er en lille skadedyrsart, der tilhører familien Aphididae. Disse insekter er pæreformede……

Almindelige borebiller

De almindelige borebiller (Anobium punctatum) er en lille træborende bille, der tilhører familien Anobiidae. Den……

Almindelig Stikmyre

Den almindelige stikmyre (Myrmica rubra) er en social myreart, der er udbredt i store dele……

Almindelig sølvkræ

Almindelig sølvkræ (Lepisma saccharina), også kendt som sølvkræ, er en lille insektart, der tilhører ordenen……

Almindelig skovtæge

Almindelig skovtæge (Ixodes ricinus) er en parasitisk flåte, der er udbredt i mange dele af……

Almindelig gedehams (hveps)

Almindelig gedehams hveps (Vespula vulgaris) også kaldet hveps, er en social hvepse art, der findes……