Videnskabenlig Klasifikation:
Hymenoptera (Årevingede insekter)

Hymenoptera er en orden af insekter, der omfatter en bred vifte af arter, herunder bier, hvepse, myrer og andre relaterede insekter. Navnet “årevingede” refererer til de karakteristiske åretegninger i vingerne hos disse insekter. Hymenoptera er kendt for deres komplekse sociale strukturer, variation i ernæringsvaner og vigtig rolle i økosystemer.

De sociale insekter inden for Hymenoptera, såsom honningbier, hvepse og visse myrearter, lever i kolonier med opdelte arbejdsopgaver og hierarkiske roller. Dette samarbejde og arbejdsdeling gør dem til vigtige bestøvere af blomsterplanter samt effektive rovdyr og nedbrydere af andre insekter.

Bier indsamler nektar og pollen fra blomster og spiller en afgørende rolle i bestøvning, som er afgørende for planters reproduktion og for fødevareproduktionen for mange dyr, herunder mennesker. Hvepse kan være både rovdyr og parasitter, og de hjælper med at kontrollere skadedyrspopulationer.

Myrer er kendt for deres komplekse samfund, hvor arbejdsopgaverne varierer fra at søge efter mad til at beskytte kolonien og pleje larverne. Myrekolonier kan omfatte tusindvis af individer og udviser imponerende koordination og kommunikation.

Der er også parasitiske arter inden for Hymenoptera, der lægger deres æg i eller på andre insekter, og når æggene klækkes, fungerer de som værtens “nedbrydere”. Ordenen omfatter også solitære arter, der lever alene og tager sig af deres eget afkom uden nogen form for social struktur.

Samlet set udgør Hymenoptera en forskelligartet og økologisk vigtig gruppe af insekter, der spænder over en bred vifte af levesteder, adfærdsmønstre og økologiske roller.

Myrer

Myrerne (Formicidae) er en familie af sociale insekter, der tilhører ordenen Hymenoptera. De er kendt……

humlebier

Humlebier (Bombus) er en gruppe sociale bier, der tilhører familien Apidae. De er kendt for……

Almindelig Stikmyre

Den almindelige stikmyre (Myrmica rubra) er en social myreart, der er udbredt i store dele……

Almindelig gedehams (hveps)

Almindelig gedehams hveps (Vespula vulgaris) også kaldet hveps, er en social hvepse art, der findes……